19/04/2023

Thiết kế nhà xưởng 200m2, 300m2  thường áp dụng cho các công trình nhà xưởng nhỏ. Đây có thể là dạng nhà xưởng vừa kết hợp sản xuất và nhà ở. Chúng ta thường gặp như nhà xưởng phía dưới làm sản xuất phía trên dùng để ở. Công trình...