03/06/2024

Thiết kế nhà xưởng kho chứa lúa gạo là dạng đặc thù của các dự án nông sản tại Việt Nam. Đặc biệt tại các vùng khu vực đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông cửu long của nước ta. Nhu cầu làm nhà kho chứa lúa gạo và sản...