20/04/2023

Thiết kế nhà xưởng theo bậc chịu lửa là một đề tài mới trong quy trình thiết kế nhà xưởng. Trước đây chúng ta thiết kế nhà xưởng chỉ quan tâm đến những vấn đề như về khả năng chịu lực và sự chuyển vị hay còn gọi là ứng...

19/04/2023

[caption id="attachment_1267" align="alignnone" width="564"] Đơn giá thiết kế nhà xưởng công nghiệp tốt nhất[/caption] Công ty tư vấn thiết kế nhà xưởng nhà thép tiền chế Uy Tín. Hiện nay có Văn Phòng tại 3 trung tâm lớn của nước ta đó là. TP Hồ Chí Minh (HCM), Hà Nội...