19/04/2023

Chi phí xây dựng nhà xưởng 300m2 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: Vị trí địa lý: chi phí xây dựng ở các khu vực thành thị có thể cao hơn so với các khu vực nông thôn. Loại vật liệu: sử dụng vật liệu xây dựng cao...