Dịch vụ nhà thép tiền chế zamin steel

Dịch vụ nhà thép tiền chế Zamin Steel

Zamin Steel cung cấp cho khách hàng 6 dịch như sau

+ Thiết kế kết cấu thép nhà thép tiền chế nhà xưởng

+ Thẩm tra thiết kế

+ Xin phép xây dựng

+ Gia công kết cấu thép

+ Lắp dựng kết cấu thép