Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép

Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép như thế nào? Bạn đang quan tâm đến giá xây dựng nhà xưởng khung thép. Bạn có nhu cầu cần báo giá xây dựng nhà xưởng? Hãy liên hệ Zamin Steel giải pháp thiết kế tối ưu thi công chất lượng chỉ có ở Zamin Steel. Đội ngũ nhân viên kỹ sư chất lượng kinh nghiệm thi công nhà xưởng nhà thép tiền chế nhiều năm. Năng lực thiết kế tốt, quản lý chất lượng theo quy trình ISO. Đặc biệt Zamin có các giải pháp tối ưu chi phí xây dựng giúp giảm chi phí xây dựng.

Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép là bao nhiêu?

Xây dựng nhà xưởng khung thép hay gọi là nhà xưởng thép tiền chế. Nhìn chung tùy từng địa phương và khu vực nên tên gọi khác nhau. Ở miền nam thường gọi là xưởng công nghiệp.

Báo giá thiết kế nhà xưởng

Để tìm hiểu về đơn giá thiết kế nhà xưởng bạn vui lòng xem bài viết sau: Đơn giá thiết kế nhà xưởng 2021

Báo giá thi công xây dựng nhà xưởng

 

Đơn giá xây dựng nhà xưởng công nghiệp 2021

Đơn giá xây dựng nhà xưởng thép tiền chế

định mức chi phí xây dựng nhà xưởng

Đối với các công trình có vốn đầu tư của nhà nước hoặc cổ phần thì chi phí xây dựng tính theo định mức nhà nước quy định. Có nhiều hình. Đơn vị tính theo 1.000 đ/m2.

TT Loại hình nhà xưởng Chi phí xây dựng Suất vốn đầu tư
A Nhà sản xuất 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục
1 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn 2.390 2.650
2 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn 2.580 2.850
3 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 2.180 2.410
B Nhà sản xuất 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục
1 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn 4.030 4.460
2 Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn 3.790 4.200
3 Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn 3.540 3.920
4 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 3.520 3.890
5 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn 3.450 3.820
6 Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn 3.280 3.630
C Nhà sản xuất 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn
1 Cột bê tông, kèo thép, mái tôn 4.290 4.750
2 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn 4.550 5.040
3 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 4.050 4.490
4 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn 4.810 5.330
5 Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn 3.920 4.340
6 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn 4.220 4.670
D Nhà sản xuất 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn
1 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn 6.560 7.270
2 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 6.820 7.560

Hạch toán chi phí tự xây dựng nhà xưởng

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng

Chia sẻ hữu ích