20/07/2023

Hướng dẫn tính gió theo TCVN 2737:2023 giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo tính toán và học tập. Phương pháp tính gió và quá trình tính tải trọng gió là phức tạp và rờm rà nhất trong các bước tính toán thiết kế công trình. Do...

18/07/2023

Các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nga liên tục soát xét và sửa đổi, cũng như thay mới nhiều tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực thiết kế kết cấu, trong đó có kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Thời gian soát...