01/02/2021

Cấu Tạo của canopy như thế nào? Canopy được cấu gồm 3 thành phần chính đó là: + Kết cấu chịu lực là đoạn dầm consol. Đoạn dầm này thường liên kết ngàm vào cột. Chiều vươn của consol từ 1.5m trở lên tùy vào yêu cầu về công năng....