Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp tâp 2 part 1

  • 03/06/2018
  • 3 MB
Download

Là kết cấu chịu lực của các công trình xây dựng được thiết kế và cấu tạo bởi thép. Đây là loại kết cấu được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong các công trình xây dựng có quy mô lớn (Nhà thép tiền chế) bởi những đặc tính hữu ích của thép.

Chia sẻ hữu ích